3TEp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 his 26 mat KA 23 mat KA 23 TSiPwPiT(t) Os 22 mat KA 23
2 8:50- 9:35 OOPwPiT(t) MS 10 j.niem-c1 Ba 27
inf-c2 MF 9
TSiPwPiT(t) Os 22 TSiPwPiT(t) Os 22 chem AW 25
3 9:45-10:30 OOPwPiT(t) MS 10 rel-rel So 26 chem AW 24 inf-c1 MF 9
j.ang-c2 SW 34
his 26
4 10:35-11:20 j.ang-c1 WM 31
j.ang-c2 SW 34
OTwPiT(t) DG 36 j.ang-c1 WM 31
j.ang-c2 SW 34
PP Si 7 te_niem(t) Ba 27
5 11:40-12:25 wf Gi sg1 j.pol Os 22 j.ang-c1 WM 31
j.niem-c2 Pi 32
ZzW Si 7 wf Gi sg1
6 12:30-13:15 biol EP 4 OPwPiT(p)-c1 MS 10
OPwPiT(p)-c2 Si 7
biol EP 4 j.niem-c1 Ba 27
j.niem-c2 Pi 32
wf Gi sg1
7 13:20-14:05 geo EM sg3 OPwPiT(p)-c1 MS 10
OPwPiT(p)-c2 Si 7
  j.pol Os 22 OTwPiT(t) DG 36
8 14:10-14:55 te_ang(t) EP 4 te_ang(t) EP 4   j.pol Os 22 rel-rel So 4
Obowiązuje od: 1 września 2021
Drukuj plan
wygenerowano 02.09.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum