2BRp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 ZP(p)-el1 Ta w7
ZP(p)-m1 MM w5
ZP(p)-m2 WI w4
ZP(p)-el1 ZO w6
ZP(p)-el2 Ta w7
ZP(p)-m1 MM w5
EiEWPS(t)-el ZK 38
BiOPS(t)-m 25
TzM(t)-sl TK 1
PRD(t)-el MP 25
TNEMUiN(t)-sl TK 1
mat KT 8
2 8:50- 9:35 ZP(p)-el1 Ta w7
ZP(p)-m1 MM w5
ZP(p)-m2 WI w4
ZP(p)-el1 ZO w6
ZP(p)-el2 Ta w7
ZP(p)-m1 MM w5
PoEiE(t)-el Wo 37
BiOPS(t)-m 25
TWEMUiN(t)-sl TK 1
PRD(t)-el MP 25
TNEMUiN(t)-sl TK 1
BP(t) Ba 27
3 9:45-10:30 ZP(p)-el1 Ta w7
ZP(p)-m1 MM w5
ZP(p)-m2 WI w4
ZP(p)-el1 ZO w6
ZP(p)-el2 Ta w7
ZP(p)-m1 MM w5
PoEiE(t)-el Wo 37
BiOPS(t)-m 25
TWEMUiN(t)-sl TK 1
geo EM 1 j.niem Pi 32
4 10:35-11:20 ZP(p)-el1 Ta w7
ZP(p)-m1 MM w5
ZP(p)-m2 WI w4
ZP(p)-el1 ZO w6
ZP(p)-el2 Ta w7
ZP(p)-m1 MM w5
z_ang(t) EP 4 j.pol Św 24 rel-rel So 33
5 11:40-12:25 ZP(p)-el1 Ta w7
ZP(p)-m1 MM w5
ZP(p)-m2 WI w4
ZP(p)-el1 ZO w6
ZP(p)-el2 Ta w7
ZP(p)-m1 MM w5
rel-rel So 33 j.pol Św 24 fiz ET 2
6 12:30-13:15 ZP(p)-el1 Ta w7
ZP(p)-m1 MM w5
ZP(p)-m2 WI w4
ZP(p)-el1 ZO w6
ZP(p)-el2 Ta w7
ZP(p)-m1 MM w5
j.niem Pi 32 his 26 wf EM sg3
7 13:20-14:05 ZP(p)-el2 CW w4
ZP(p)-sl1 JW w2
ZP(p)-m2 ZP w6
ZP(p)-sl1 WI w1
mat KT 23 PRD(t)-m MP 25 wf EM sg3
8 14:10-14:55 ZP(p)-el2 CW w4
ZP(p)-sl1 JW w2
ZP(p)-m2 ZP w6
ZP(p)-sl1 WI w1
wf EM sg3 PRD(t)-m MP 25 ZzW EM 27
9 15:00-15:45 ZP(p)-el2 CW w4
ZP(p)-sl1 JW w2
ZP(p)-m2 ZP w6
ZP(p)-sl1 WI w1
     
10 15:50-16:35 ZP(p)-el2 CW w4
ZP(p)-sl1 JW w2
ZP(p)-m2 ZP w6
ZP(p)-sl1 WI w1
     
11 16:40-17:25 ZP(p)-el2 CW w4
ZP(p)-sl1 JW w2
ZP(p)-m2 ZP w6
ZP(p)-sl1 WI w1
     
12 17:30-18:15 ZP(p)-el2 CW w4
ZP(p)-sl1 JW w2
ZP(p)-m2 ZP w6
ZP(p)-sl1 WI w1
     
Obowiązuje od: 1 września 2021
Drukuj plan
wygenerowano 02.09.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum