1PSp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55     OOŚTBwPiT(p)-te1 MS 10
OOŚTBwPiT(p)-te2 DG 36
   
1 8:00- 8:45 rel-rel So 25 muz Ry s ZP(p)-ts1 MM w5
ZP(p)-ts3 ZO w6
OOŚTBwPiT(p)-te1 MS 10
OOŚTBwPiT(p)-te2 DG 36
mat-ts Ad 33
mat-te KA 23
j.niem-ts Pi 32
OTwPiT(t)-te Si 7
2 8:50- 9:35 rel-rel So 25 mat-ts Ad 33
mat-te KA 23
ZP(p)-ts1 MM w5
ZP(p)-ts3 ZO w6
OOŚTBwPiT(p)-te1 MS 10
OOŚTBwPiT(p)-te2 DG 36
j.pol Św 24 his 26
3 9:45-10:30 wf-ts MP sg2
wf-te EM sg3
BP(t)-ts Ba 27
fiz-te ET 2
ZP(p)-ts1 MM w5
ZP(p)-ts3 ZO w6
OOŚTBwPiT(p)-te1 MS 10
OOŚTBwPiT(p)-te2 DG 36
j.pol Św 24 PoEiE(t)-ts Śl 8
fiz-te ET 2
4 10:35-11:20 wf-ts MP sg2
wf-te EM sg3
his 26 ZP(p)-ts1 MM w5
ZP(p)-ts3 ZO w6
OOŚTBwPiT(p)-te1 MS 10
OOŚTBwPiT(p)-te2 DG 36
mat-ts Ad 33
inf-te MF 9
fiz-ts ET 2
DGwPiT(t)-te Os 22
5 11:40-12:25 fiz-ts ET 2
j.ang-te SW 34
ZzW Św 24 ZP(p)-ts1 MM w5
ZP(p)-ts3 ZO w6
OOŚTBwPiT(p)-te1 MS 10
OOŚTBwPiT(p)-te2 DG 36
inf-ts MF 9
j.ang-te SW 34
wf-ts MP sg2
wf-te EM sg3
6 12:30-13:15 j.ang-ts SW 34
geo-te KS 22
j.pol Św 24 ZP(p)-ts1 MM w5
ZP(p)-ts3 ZO w6
OOŚTBwPiT(p)-te1 MS 10
OOŚTBwPiT(p)-te2 DG 36
fiz-ts ET 2
OOPwPiT(t)-te Si 7
EdB Św 24
7 13:20-14:05 PPKM(p)-ts Śl 8
geo-te KS 22
PoEiE(t)-ts Śl 8
j.ang-te SW 34
ZP(p)-ts2 WI w4
ZP(p)-ts4 MM w5
PPKM(p)-ts Śl 8
j.niem-te Pi 32
geo-ts 1
j.niem-te Pi 32
8 14:10-14:55 geo-te KS 22 j.ang-ts SW 34 ZP(p)-ts2 WI w4
ZP(p)-ts4 MM w5
j.niem-ts Pi 32 geo-ts 1
OTwPiT(t)-te Si 7
9 15:00-15:45     ZP(p)-ts2 WI w4
ZP(p)-ts4 MM w5
   
10 15:50-16:35     ZP(p)-ts2 WI w4
ZP(p)-ts4 MM w5
   
11 16:40-17:25     ZP(p)-ts2 WI w4
ZP(p)-ts4 MM w5
   
12 17:30-18:15     ZP(p)-ts2 WI w4
ZP(p)-ts4 MM w5
   
Obowiązuje od: 1 września 2021
Drukuj plan
wygenerowano 02.09.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum